Sudjelovanje na edukaciji u korištenju programa NVivo za kvalitativnu analizu sadržaja u Malahideu, Dublin, 30.-31.03.2023.

Čehov reče kako mudrost ne dolazi s godinama, već s učenjem. Tako i mi kroz naš projekt aktivno sudjelujemo u cjeloživotnom učenju! Sonja Novak i Marijana Mandić sudjelovale su na dvodnevnoj NVivo obuci u Dublinu koja se održavala 30. i 31. ožujka 2023. godine u organizaciji QDATraining. Voditelj radionice Ben Meehan pokazivao je polaznicima alate za izgradnju i organizaciju baze podataka, za obradu, filtriranje i analizu podataka u softveru NVivo. Polaznici su na praktičnim vježbama kodirali podatke, klasificirali ih, grupirali ih u setove, izvozili, analizirali i pokazali znanje u primjeni NVivo softvera.