Objava poziva na konferenciju

Filozofski fakultet Osijek, Akademija za umjetnost i kulturu Osijek i Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru uz financijsku potporu Hrvatske zaklade za znanost pozivaju Vas na međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup …