Uspostavni istraživački projekt UIP-2020-02-3695

Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost


books1
Shadow

Cilj projekta

Cilj je projekta analizirati suvremenu književnost engleskog, njemačkog i hrvatskog govornog područja s posebnim naglaskom na sustave u krizi, pri čemu su definirani sustavi obitelj, lokalna zajednica, država, regija i dr. Cilj je istražiti hipotezu kako suvremena književnost ima dominantno subverzivni odnos prema krizi, a provest će se analiza motivacije radnje, prostora (u geografskom smislu i društvenom smislu – javni prostor), vremena radnje, karakterizacije i obrazaca ponašanja likova, utopijskog/distopijskog potencijala teksta, analiza diskursa i mehanizama (ne)prevladavanja krize.


Istraživačka grupa


Ovaj projekt financira Hrvatska zaklada za znanost