Održana istraživačka radionica ASKiNS21

Na Filozofskom je fakultetu Osijek 15. -16. prosinca 2021. godine održana 1. istraživačka radionica u sklopu projekta. Na
radionici je sudjelovalo ukupno 11 sudionica tijekom dva dana, a članice istraživačke skupine su tijekom prvog dana predstavile provedene aktivnosti i rezultate ostvarene tijekom prve godine provedbe projekta (terenska istraživanja na engleskom, njemačkom govornom području i u Hrvatskoj), a tijekom drugog je dana predstavljena baza podataka koja se u sklopu projekta izgrađuje u sustavu SRCE PUH i način korištenja programa za kvalitativnu analizu sadržaja NVivo, nakon čega je uslijedila rasprava o terminologiji i metodologiji istraživanja te razmjena ideja i prijedloga, kao i dogovor o radnom planu za sljedeće projektno razdoblje.