Započeo je međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup „Promišljanje krize: iskustva, izazovi i prilike“

Na svečanom otvorenju skupa sudionicima su se obratile akademkinja i redovita profesorica Helena Sablić Tomić s partnerske institucije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i izvanredna profesorica Marijana Jeleč s Odjela za germanistiku, odnosno naše partnerske institucije Sveučilišta u Zadru.

Sudionicima se u ime uprave Filozofskog fakulteta u Osijeku obratila docentica Stephanie Jug, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju te u ime organizacijskog odbora izvanredna profesorica Sonja Novak

Tamburica ensamble čiji su članovi studenti Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Karlo Čatić, Nikola Vincek, Andrija Kučar, Karlo Adanić i Marko Kujundžić, pod mentorstvom Darka Čuvidića, upotpunili su svečano otvorenje izvedbom triju skladbi: “Na Drežnik gradu” Josipa Andrića, “U ljetnoj noći” Vladimira Hafnera te “Na dvorskom plesu” Pere Gotovca.

Svečano otvorenje vodili su Iris Spajić i Mario Schwierz, dok su Marijana Mandić, Mina Kovačić, Josipa Sedlo i Barbara Laudenbach dočekale izlagače i goste.

📸: Stefan Zundanović i Nemanja Spasanovski


At the opening of the conference, academic and Full Professor Helena Sablić Tomić from our partner institution, the Academy of Arts and Culture in Osijek, and Associate Professor Marijana Jeleč from the German Department of our partner university in Zadar addressed the guests.

Our Vice-Dean for international cooperation Assistant Professor Stephanie Jug, on the behalf of the faculty administration, and the Associate Professor Sonja Novak, on the behalf of the organizing team, addressed the guests.

Tamburitza Ensamble whose members are students of the Academy of Arts and Culture in Osijek, Karlo Čatić, Nikola Vincek, Andrija Kučar, Karlo Adanić and Marko Kujundžić, supervised by Darko Čuvidić, rounded off the opening with three musical pieces: “Na Drežnik gradu” by Josip Andrić, “U ljetnoj noći” by Vladimir Hafner, and “Na dvorskom plesu” by Pero Gotovac.

The opening was hosted by Iris Spajić and Mario Schwierz, while Marijana Mandić, Mina Kovačić, Josipa Sedlo and Barbara Laudenbach welcomed the guests.

📸: Stefan Zundanović and Nemanja Spasanovski


Bei der Eröffnung der Tagung wandten sich Akademikerin und ordentliche Professorin Helena Sablić Tomić von unserer Partnerinstitution der Akademie für Kunst und Kultur in Osijek und außerordentliche Professorin Marijana Jeleč von der Germanistikabteilung unserer Partneruniversität in Zadar an die Gäste.

Im Namen der Fakultätsverwaltung wandten sich Dr. Stephanie Jug, Universitätsdozentin und Prodekanin für internationale Zusammenarbeit, und außerordentliche Professorin Sonja Novak, im Namen des Organisationsteams, an die Gäste.

Tamburitza-Ensamble, dessen Mitglieder Studenten der Akademie für Kunst und Kultur in Osijek sind, Karlo Čatić, Nikola Vincek, Andrija Kučar, Karlo Adanić und Marko Kujundžić, betreut von Darko Čuvidić, vervollständigten die Eröffnung mit drei musikalischen Stücken: “Na Drežnik gradu” von Josip Andrić, “U ljetnoj noći” von Vladimir Hafner, sowie “Na dvorskom plesu” von Pero Gotovac.

Die Eröffnung moderierten Iris Spajić und Mario Schwierz, währenddessen Marijana Mandić, Mina Kovačić, Josipa Sedlo und Barbara Laudenbach die Gäste empfingen.

📸: Stefan Zundanović und Nemanja Spasanovski