Rezultat D2./2022. Objavljen izvorni znanstveni članak

Marijana Jeleč, Marijana Mandić i Anita Pavlović objavile su izvorni znanstveni članak naslovljen „Višegeneracijske obitelji i iskustva krize: komparativna analiza generacijskog romana Ivane Šojat i Jagode Marinić“. U svom radu autorice analiziraju krizne pojave s fokusom na obiteljski sustav u romanima Unterstadt Ivane Šojat i Restoran Dalmacija Jagode Marinić. Između ostalog, u članku se analizira povezanost obitelji sa širim društveno-povijesnim kontekstom, odnosno odnos obitelji prema prošlosti, koji se s jedne strane očituje u desetljećima dugoj obiteljskoj tradiciji zaboravljanja i tabuiziranja određenih događaja. S druge strane, primjećuje se i otpor pojedinih obiteljskih članova prema ovoj praksi pa u radu pratimo pripadnike najmlađe generacije i njihova nastojanja da otkriju zaboravljene dijelove obiteljske prošlosti. Članak je objavljen u Anafori, časopisu za znanost o književnosti (Vol. IX No. 2, 2022), a cjelovitom tekstu može se pristupiti na sljedećoj poveznici: https://hrcak.srce.hr/file/422000.