D5./2023. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima u 3. godini projekta

Naš kolega i suradnik u projektu Igor Gajin sudjelovao je na znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Drugi Brešanov svibanj: kultura i politika održanom 26.– 27. svibnja 2023. u Zadru. Skup su suorganizirali Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru i Hrvatsko narodno kazaište u Šibeniku, a kolega Gajin je prvog dana održao izlaganje “Brešan u tranziciji. Klasici pred izazovima postsocijalizma”.

Suradnica Ivana Šarić Šokčević je u suautorstvu sa Rokom Opačkom, studentom diplomskog studija njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Osijek sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu u Zenici, Bosna i Hercegovina održanom 15. rujna 2023. godine. Na ovoj 4. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Društva germanista u Bosni i Hercegovini ood naslovom „Grenzen, Chancen, Räume“ ove je godine sudjelovalo četrdesetak sudionika iz pet zemalja (Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Češke i Poljske) iz raznih područja znanosti, a kolegica Šarić Šokčević i kolega Roko Opačak su održali izlaganje pod naslovom „ASKiNS21 und Die undankbare Fremde – eine interdisziplinäre Chance“. U izlaganju je predstavljen projekt te je u istraživačkom dijelu na primjeru romana „Die undankbare Fremde“ (Irena Brežna, 2012.) prikazan jedan od mogućih interdisciplinarnih pristupa i dimenzija praktične primjene znanstvenih rezultata projekta.

Sonja Novak je za konferenciju “Changing Paradigms: Humanities in the Age of Crisis” koja je održana od 25. do 27. rujna 2023. na Graduate School of Humanities, University of Kobe u Japanu organizirala panel naslovljen “The Role of Literature and Narratives in Fostering Critical and Creative Thinking”. Interdisciplinarni se panel sastojao od četiri izlaganja iz tri znanstvene discipline – znanosti o književnosti, prava i arhitekture, a sudjelovali su Sonja Novak s izlaganjem “Contemporary German Drama as a Platform for Raising Environmental Awareness”, Stephanie Jug (Filozzofski fakultet Osijek) s izlaganjem “From Literary Metaphor to Literary Motif – The Impact of Interpretation on the Readers. Horizon of Expectation”, Zvonimir Jelinić (Pravni fakultet Osijek) s izlaganjem “Fostering Critical Thinking with Contemporary Law Students – can literature and arts serve as a tool for remaking legal education?” i Angeliki Sioli (TU Delft, Nizozemska) s izlaganjem “Architecture and the City in Times of Crisis: City Novels in Architectural Education”. Na panelu je Novak predstavila izlaganje s rezultatima projekta, a raspravljalo se o ulozi i značaju književnosti u razvoju kritičkog i kreativnog mišljenja koje je posebice važno u vremenima krize.