Mario Schwierz


Mario Schwierz je sveučilišni prvostupnik engleskog jezika i književnosti te njemačkog jezika i književnosti. Trenutno je prva godina diplomskog studija engleskog i njemačkog jezika i književnosti, prevoditeljski smjer. Na projektu surađuje u statusu studenta-istraživača.