Lea Vadas


Lea Vadas je sveučilišna prvostupnica engleskog jezika i književnosti te njemačkog jezika i književnosti. Trenutno je prva godina diplomskog studija engleskog i njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer. Na projektu surađuje u statusu studenta-istraživača.